Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Agnieszka Mielczarek, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
210
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule omówiono rezultaty opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych, dotyczących: epidemiologii i rokowania we wstrząsie septycznym w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, stężenia fosfatazy zasadowej w surowicy krwi jako czynnika ryzyka zgonu i zawału mięśnia sercowego u pacjentów po dowieńcowej implantacji stentu uwalniającego lek, braku ochronnej roli cholesterolu HDL u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych oraz szerokości rozkładu czerwonych krwinek jako czynnika rokowniczego krwawienia po przezskórnej interwencji wieńcowej. Przedstawiono także wyniki badań na temat zmian ambulatoryjnego ciśnienia tętniczego krwi po denerwacji tętnic nerkowych u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, krótkotrwałych epizodów migotania przedsionków jako czynnika rokowniczego udarów u pacjentów z cukrzycą typu 2, leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, zmniejszającego ryzyko nawrotów migotania przedsionków po ablacji oraz stosowania riociguatu w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.