Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie płucne w przebiegu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory współistniejące z idiopatycznym tętniakiem pnia płucnego

Autor:
Marek Grabka, Tomasz Bochenek, Magdalena Mizia, Katarzyna Mizia-Stec
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
222
Strona końcowa:
226
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie płucne, tętniak pnia płucnego, niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową, cewnikowanie prawego serca
Czytaj

Opis dotyczy 61-letniej otyłej pacjentki, którą diagnozowano z powodu podejrzenia nadciśnienia płucnego. Chora prezentowała duszność wysiłkową zakwalifikowaną jako klasa II/III według NYHA. Badanie echokardiograficzne potwierdziło zmiany sugerujące nadciśnienie płucne, w tym istotne poszerzenie pnia płucnego. Chora wymagała przeprowadzenia złożonej diagnostyki różnicowej. Ostatecznie wykazano, że przyczyną duszności i umiarkowanego postkapilarnego nadciśnienia płucnego była niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową komory lewej, a stwierdzany tętniak pnia i tętnic płucnych najpewniej miał charakter idiopatyczny.