Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zawał serca, udar mózgu i infekcyjne zapalenie wsierdzia w przebiegu zaostrzenia choroby zapalnej jelit

Autor:
Barbara Sosnowska-Pasiarska, Beata Wożakowska-Kapłon, Stanisław Głuszek, Iwona Gorczyca-Michta, Wojciech Gutkowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
230
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, udar mózgu, IZW, przewlekły DIC, choroba zapalna jelit
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 37-letniego mężczyzny chorującego na nieswoistą chorobę zapalną jelit, u którego zaostrzeniu choroby podstawowej towarzyszyły zawał serca, udar mózgu i infekcyjne zapalenie wsierdzia. Pacjent był hospitalizowany z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST. W drugiej dobie leczenia w ośrodku intensywnej opieki kardiologicznej stwierdzono ostrą niedrożność przewodu pokarmowego wymagającą pilnej interwencji chirurgicznej, powikłanej wytworzeniem przetoki jelitowo-skórnej. W kolejnych dobach wystąpiły objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia i udaru mózgu. Reoperowany z powodzeniem po okresie skutecznej antybiotykoterapii. Prezentowany przypadek ukazuje związki procesu infekcyjno-zapalnego z ostrym zespołem wieńcowym i udarem najpewniej jako konsekwencją nasilonej aktywacji kaskady krzepnięcia w przebiegu procesu zapalnego.