Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rzadka przyczyna nawracającego, opornego na leczenie migotania przedsionków

Autor:
Jania Lewkowicz, Bożena Sobkowicz, Anna Tankiewicz-Kwedlo, Elżbieta Skibińska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
233
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, guz płuca, ucisk lewego przedsionka, lewa tętnica
Czytaj

Migotanie przedsionków (AF) należy do najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca, których częstość występowania wzrasta z wiekiem. Istotne znaczenie w powodzeniu leczenia ma poznanie wszystkich odwracalnych czynników odpowiedzialnych za wystąpienie arytmii u danego chorego. W pracy zaprezentowano przypadek starszego mężczyzny hospitalizowanego z powodu nawracającego, wysoce objawowego i opornego na leczenie napadowego migotania przedsionków. Wykonano tomografię klatki piersiowej i stwierdzono obecność masywnego guza wnęki lewego płuca, który obejmował i przewężał pień tętnicy płucnej i lewą tętnicę płucną oraz uciskał lewy przedsionek. Przypadek opisano ze względu na interesującą koincydencję powszechnie występujących czynników predysponujących do powstania arytmii (wieku, wywiadu wieloletniego nadciśnienia tętniczego, nikotynizmu) oraz masywnego guza płuca. Wydaje się, że to właśnie kompresja lewego przedsionka i naciekanie naczyń płucnych przez guz płuca stanowiły główną przyczynę niskiej skuteczności terapii. Przedstawiony przypadek ukazuje trudności diagnostyczne w poszukiwaniu rzadkich przyczyn wywołujących napady arytmii. W opisie przypadku klinicznego zawarto przegląd literatury na temat możliwości leczenia podobnych chorych.