Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieadekwatna tachykardia zatokowa u 9-letniej dziewczynki

Autor:
Zbigniew Krenc, Sylwia Kowalczyk-Jurgiel
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
234
Strona końcowa:
236
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nieadekwatna tachykardia zatokowa, monitorowanie EKG metodą Holtera, próba wysiłkowa, dzieci
Czytaj

Nieadekwatna tachykardia zatokowa objawia się stałym przyspieszeniem czynności serca w spoczynku lub nadmierną reakcją chronotropową w odpowiedzi na różne sytuacje fizjologiczne (np. wysiłek fizyczny) i patologiczne (np. stres). Mechanizm jej powstawania nie jest całkowicie poznany, a wśród potencjalnych przyczyn wymienia się: nadaktywność komórek rozrusznikowych węzła zatokowego, zwiększone napięcie układu współczulnego (spowodowane np. przeciwciałami skierowanymi przeciwko receptorom ?-adrenergicznym) i zmniejszone napięcie układu przywspółczulnego (np. w wyniku zmniejszenia wrażliwości receptorów muskarynowych), a także wpływ neurohormonów (w tym katecholamin, naczynioruchowego peptydu jelitowego i neuropeptydów). Ten rodzaj tachyarytmii, o bardzo zróżnicowanej symptomatologii klinicznej, najczęściej dotyczy kobiet w średnim wieku (38?12 lat), rzadko natomiast opisywany jest u nastolatków. Chociaż nieadekwatna tachykardia zatokowa uważana jest za arytmię o łagodnym przebiegu klinicznym, może być także przyczyną kardiomiopatii tachyarytmicznej. Prezentowany przez nas przypadek dotyczy 9-letniej dziewczynki i zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy w piśmiennictwie opis nieadekwatnej tachykardii zatokowej u tak młodej osoby.