Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby alergiczne u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Agnieszka Kowalczyk, Mieczysław Szalecki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
3
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
105
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroby autoimmunologiczne, cukrzyca typu 1, choroby alergiczne, limfocyty Th1, limfocyty Th2
Czytaj

Wprowadzenie: Równowaga między populacjami limfocytów Th1 i Th2 ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Skłonność limfocytów Th do różnicowania w kierunku Th1 wiąże się z częstszym występowaniem chorób autoimmunologicznych, a w kierunku Th2 może stanowić podłoże powstawania chorób atopowych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania chorób alergicznych u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Analizie poddano 92 pacjentów (47 dziewcząt i 45 chłopców) w wieku od 2,8 do 18,75 r., z rozpoznaną cukrzycą typu 1, u których przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące występowania objawów chorób alergicznych i oznaczono w surowicy stężenie IgE całkowitej metodą immunologiczną. Wyniki: Schorzenia alergiczne (ANN, alergiczne zapalenie spojówek i astma oskrzelowa) w badanej grupie dzieci z cukrzycą typu 1 występowały częściej niż w ogólnej populacji dziecięcej. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku schorzeń alergicznych wiązał się ze wzrostem częstości występowania ANN, alergicznego zapalenia spojówek i astmy. Wśród dzieci z cukrzycą typu 1 i podwyższonym surowiczym stężeniem IgE całkowitej objawy alergii występowały częściej (69,20%) niż u dzieci z cukrzycą typu 1 i prawidłowym surowiczym stężeniem IgE całkowitej (58,46%). W badanej grupie pacjentów częstość występowania innych chorób autoimmunologicznych u dzieci z podwyższonym surowiczym stężeniem IgE całkowitej (17,39%) nie różniła się istotnie od obserwowanej u dzieci z prawidłowym surowiczym stężeniem IgE całkowitej (18,83%). Wnioski: W badanej grupie dzieci z cukrzycą typu 1 wykazano częstsze występowanie schorzeń alergicznych niż w ogólnej populacji, istotny związek występowania w okresie niemowlęcym AZS, dodatniego wywiadu rodzinnego i podwyższonego surowiczego stężenia IgE całkowitej z późniejszymi objawami schorzeń alergicznych oraz brak związku podwyższonego surowiczego stężenia IgE całkowitej z występowaniem innych schorzeń autoimmunologicznych.