Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji śródbłonka u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Autor:
Elżbieta Dobreńko, Andrzej Hryniewicz, Danuta Piotrowska-Jastrzębska, Artur Bossowski, Barbara Głowińska-Olszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
62
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
funkcja śródbłonka, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, FMD, cząsteczki adhezyjne
Czytaj

Wprowadzenie: Proces miażdżycowy, będący podstawą chorób układu sercowo-naczyniowego, zaczyna się w dzieciństwie, a jego progresja jest przyspieszana przez obecność czynników ryzyka. Do chorób o podwyższonym ryzyku rozwoju wczesnej miażdżycy u dzieci zaliczono ostatnio także przewlekłe układowe choroby zapalne tkanki łącznej. Cel pracy: Celem badań była ocena funkcji śródbłonka u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nadmiernej masy ciała. Materiał i metody: Do badań włączono 58 dzieci i młodzieży z rozpoznaniem MIZS w wieku 13 lat (11-15 lat). Grupę kontrolną stanowiło 36 dzieci zdrowych w wieku 13,4 roku (12-15 lat). Określono podstawowe parametry antropometryczne i metaboliczne: BMI, SDS-BMI, ciśnienie tętnicze, stężenie lipidów i insulinooporność. Podczas badań ultrasonograficznych oceniono czynność śródbłonka w tętnicy ramiennej, stosując pomiar FMD (flow mediated dilatation). Oceniono ponadto biomarkery procesu miażdżycowego: hs CRP, IL-6, TNF-?, cząsteczki adhezyjne sICAM-1, sVCAM-1. Wyniki: U dzieci z MIZS wykazano istotnie upośledzony FMD tętnicy ramiennej (7,82 vs 11,2% w grupie kontrolnej; p<0,001) oraz wyższe stężenie cząsteczek adhezyjnych. Otyłość lub nadwagę rozpoznano u 13 (22%) badanych pacjentów. Dzieci z MIZS i nadmiarem masy ciała miały w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS wyższe wartości ciśnienia tętniczego, wyższy wskaźnik insulinooporności, wyższe stężenie lipidów, hs CRP, IL-6, TNF-? oraz cząsteczek adhezyjnych. FMD był w tej grupie najniższy: 4,8 vs 8,2% wśród dzieci szczupłych (p<0,001). Wnioski: Dzieci i młodzież z MIZS wykazują większe funkcjonalne zmiany w układzie sercowo-naczyniowym niż dzieci zdrowe (upośledzenie funkcji śródbłonka, wyższe stężenie cząsteczek adhezyjnych). Występująca często u dzieci z MIZS nadwaga lub otyłość związana jest z nasileniem insulinooporności, dyslipidemią, wyższym ciśnieniem krwi i upośledzeniem funkcji śródbłonka. Opieka medyczna nad dziećmi z MIZS, łącznie z równoległym podstawowym leczeniem przewlekłej układowej choroby zapalnej, powinna obejmować również działania prewencyjne, zmierzające do zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego w przyszłości.