Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D dzieci łódzkich w wieku 9-15 lat

Autor:
Izabela Michałus, Bogdan Fijałkowski, Anna Łupińska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
74
Strona końcowa:
81
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
witamina D, dzieci, profilaktyka
Czytaj

Wprowadzenie: Właściwe stężenie witaminy D w organizmie jest jednym z ważniejszych czynników prawidłowego rozwoju kości, a tym samym warunkiem osiągnięcia optymalnej szczytowej masy kostnej. Suplementację witaminą D stosuje się od wieku noworodkowego i w wieku niemowlęcym jej poziom mieści się w zakresie normy, natomiast ? jak wiadomo ? u dzieci starszych profilaktyka niedoboru witaminy D prowadzona jest sporadycznie mimo opracowanych zaleceń dotyczących jej dziennego spożycia. Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D dzieci łódzkich w wieku 9-15 lat oraz ocena przestrzegania zaleceń profilaktyki niedoboru tej witaminy. Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 155 zdrowych dzieci w wieku szkolnym mieszkających w Łodzi, w tym 77 dziewczynek i 78 chłopców. U wszystkich badanych przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego badanie ankietowe i badanie lekarskie z uwzględnieniem nieprawidłowości w zakresie układu ruchu oraz wykonano podstawowe pomiary rozwoju somatycznego i stężenia metabolitu wątrobowego witaminy D (25OHD) w surowicy krwi. Wszystkie badania krwi zostały wykonane w marcu i w pierwszych dniach kwietnia (?po zimie?). Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niedostateczne zaopatrzenie w witaminę D dzieci łódzkich w wieku 9-15 lat ? u prawie 80% stężenie 25OHD w surowicy było obniżone. U ponad połowy dzieci w wieku szkolnym nie jest realizowana obowiązująca suplementacja witaminą D. Wnioski: Niedobór witaminy D w surowicy odnotowany w tak dużej grupie dzieci może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń metabolicznych kości, a nawet do rozwoju osteoporozy w dalszych latach życia. Wyniki i spostrzeżenia z niniejszej pracy stanowią wskazanie do intensywnego propagowania profilaktyki niedoboru witaminy D.