Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cukrzyca związana z mukowiscydozą - współczesne standardy diagnostyki, rozpoznawania i leczenia

Autor:
Marta Fulmańska, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
82
Strona końcowa:
88
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mukowiscydoza, cukrzyca, diagnostyka, insulinoterapia
Czytaj

Mukowiscydoza (cystic fibrosis ? CF) to najczęstsza wśród rasy kaukaskiej choroba uwarunkowana genety­cznie. Ogromny postęp w terapii spowodował znaczny wzrost długości życia osób z mukowiscydozą, a wraz z nim zwiększenie liczby pacjentów dotkniętych powikłaniami choroby. Najczęstszym z nich jest cukrzyca (cystic fibrosis-related diabetes ? CFRD). Powikłanie to istotnie wpływa na przebieg kliniczny choroby. Wstępne objawy CFRD są bardzo dyskretne i z tego powodu podczas diagnozowania zaburzeń tolerancji glukozy u pacjentów z CF powinien być rutynowo stosowany test doustnego obciążenia glukozą. U chorych z CFRD leczeniem z wyboru jest insulinoterapia.