Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trichobezoar u 15-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Bartosz Broen, Marzenna Gubała-Kacała, Krzysztof Mandat, Jerzy Niedzielski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
93
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
trichobezoar, trichotillomania, guz brzucha
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki leczonej z powodu dużego trichobezoaru żołądka. U dziecka z bólami brzucha trwającymi od ponad roku oraz obecnością badalnego palpacyjnie guza w lewym i środkowym nadbrzuszu przeprowadzono diagnostykę obrazową (badanie USG i TK jamy brzusznej). Stwierdzono obecność struktury patologicznej w żołądku i wysunięto podejrzenie bezoaru, które ostatecznie potwierdzono podczas badania gastroskopowego. U pacjentki rozpoznano również zaburzenia emocjonalne i trichotillomanię, które wymagały leczenia psychiatrycznego. Wielkość bezoaru zadecydowała o konieczności wykonania klasycznej gastrotomii w celu usunięcia zmiany. Autorzy podkreślili konieczność leczenia wielospecjalistycznego dzieci cierpiących na trichotillomanię, którego równorzędnymi składnikami powinny być: leczenie chirurgiczne, psychiatryczne oraz psychoterapia indywidualna.