Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Assisting of the correct sitting position to a girl with cerebral palsy

Autor:
Jolanta Derbich
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
94
Strona końcowa:
99
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
terapia zajęciowa, mózgowe porażenie dziecięce, siad korekcyjny, urządzenie wspomagające
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 4,5-letniej dziewczynki, urodzonej w 26 tygodniu ciąży. Zdiagnozowano u niej mózgowe porażenie dziecięce (mpd) i retinopatię. Z powodu trudności z utrzymaniem równowagi dziewczynka wymaga niewielkiego wsparcia opiekunów podczas chodzenia. Dziecko jest w normie intelektualnej. Celem pracy było opisanie trudności związanych z samoobsługą, poruszaniem się i zabawą, ustalenie potrzeb w zakresie stymulacji rozwoju ruchowego oraz przedstawienie własnego pomysłu na wspomaganie siadu korekcyjnego u tego dziecka. W badaniu posłużono się metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadu bezpośredniego (z matką), a do zidentyfikowania trudności i potrzeb dziecka wykorzystano kwestionariusz COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Informacje na temat rozwoju i diagnozy dziecka pochodzą także z udostępnionej dokumentacji medycznej. W toku badania zaobserwowano zaburzenie siadu w pozycji klęcznej, tzw. pozycję ?W?. Siad ?W? to termin, który opisuje nieprawidłową pozycję podczas siedzenia ? dziecko siedzi na podłodze z nogami ustawionymi w taki sposób, że tworzą one literę ?W?, kolana są ugięte, a stawy biodrowe zrotowane do wewnątrz. Ustalono priorytetową ? zdaniem matki ? potrzebę, tj. skorygowanie siadu dziecka w pozycji klęcznej w czasie zabawy na podłodze. W tym celu zaprojektowano i wykonano specjalną podkładkę, wymuszającą siad klęczny w pozycji skorygowanej. Po upływie 2 tygodni od wprowadzenia podkładki u dziewczynki poprawił się siad w pozycji klęcznej. Przed wprowadzeniem urządzenia korygującego matka oceniła poprawność siadu córki na 2 punkty (w skali 1-10), a po 2 tygodniach jej użytkowania ? na 9 punktów. Matka dziecka potwierdziła przydatność urządzenia korygującego siad klęczny. Długotrwałe stosowanie podkładki daje szansę na rozwinięcie się nawyku poprawnego siadu klęcznego u tej dziewczynki.