Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hamartoma mezenchymalna żeber u 11-miesięcznej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Iwona Stelmach, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Kamila Pawłowska, Magdalena Bojo, Łukasz Pryt, Beata Kierzkowska, Beata Zalewska?Szewczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
102
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hamartoma, diagnostyka
Czytaj

Hamartoma mezenchymalna klatki piersiowej jest bardzo rzadkim nowotworem łagodnym okresu wczesnodziecięcego. Jest on często wykrywany przypadkowo, podczas badań obrazowych (RTG klatki piersiowej). W artykule przedstawiono przypadek 11-miesięcznej dziewczynki, skierowanej na Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii z powodu zapalenia płuc.