Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nierzeżączkowe zapalenie narządu moczowo-płciowego wywołane grzybami drożdżopodobnymi z rodzaju Candida w regionie łódzkim w latach 1993-1999

Autor:
Andrzej Kaszuba, Małgorzata Klimczak-Kapszewicz, Robert Mordaka, Alicja Gernand, Ireneusz Pijanowski, Aleksandra Kaszuba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
30
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, epidemiologia, region Łódź
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi mogą być przyczyną nierzeżączkowych zapaleń narządu moczowo-płciowego (NGU), zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i często stanowią poważny problem epidemiologiczny, diagnostyczny i terapeutyczny. Cel pracy: Wobec nielicznych prac dotyczących epidemiologii NGU w Polsce postanowiono poddać analizie dane pochodzące od osób zgłaszających się w latach 1993-1999 do ambulatorium Specjalistycznego Dermatologicznego ZOZ w Łodzi. Materiał i metody: Analizą statystyczną i epidemiologiczną objęto dane 10 905 osób. Materiał do badań pobierano u kobiet z pochwy, u mężczyzn z cewki moczowej, żołędzi i wewnętrznej blaszki napletka. Z pobranego materiału wykonywano preparaty bezpośrednie i barwione, a także zakładano hodowle. Poddano analizie częstotliwość zakażeń w poszczególnych latach, określano zależność występowania od płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Przedstawiono analizę zakażeń mieszanych z udziałem grzybów drożdżopodobnych. Wyniki: U 1084 (9,94%) pacjentów wykryto zakażenie narządu moczowo-płciowego o różnej etiologii. Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi stwierdzono u 611 osób (47,33%), w tym 238 kobiet i 373 mężczyzn. Nie wykazano związku między częstością zakażeń a płcią badanych i miejscem zamieszkania, natomiast obserwowano korelacje między częstotliwością zakażeń a wiekiem, stanem cywilnym i poziomem wykształcenia badanych osób. Wnioski: Analiza epidemiologiczna wykazała prawie trzykrotny wzrost zachorowalności, a ocena wskaźników dynamiki pozwala przypuszczać, że częstotliwość zakażeń grzybami drożdżopodobnymi będzie systematycznie wzrastać.