Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Implikacje stałej przezżylnej stymulacji serca: zmiany pozakrzepowe żył podobojczykowych jako przyczyna powtórnych zabiegów

Autor:
Elżbieta Świętoń, Roman Steckiewicz, Przemysław Stolarz, Marcin Grabowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
256
Strona końcowa:
260
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zmiany pozakrzepowe, żyła podobojczykowa, powikłania stymulacji serca
Czytaj

Wprowadzenie: Implantacja stymulatorów (PM) oraz kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) drogą przezżylną jest dominującą techniką zabiegową. Warunkiem wykonania zabiegu jest przeprowadzenie elektrod układem żylnym do serca. Odcinkiem, w którym potencjalnie utrudnione może być ich przemieszczenie, może być żyła podobojczykowa. Jej lokalizacja anatomiczna predysponuje do powstawania zmian zapalno-zakrzepowych i w konsekwencji do upośledzenia drożności. Cel pracy: Określenie częstości śródzabiegowego rozpoznawania zmian pozakrzepowych w żyle podobojczykowej, których stopień zaawansowania spowodował konieczność zmiany strony miejsca zabiegu podczas pierwszorazowej implantacji PM lub ICD. Materiał i metodyka: Analizie poddano 1182 kolejnych pierwszorazowych zabiegów implantacji (891 PM i 291 ICD) wykonanych z wykorzystaniem przezżylnej drogi wprowadzania elektrod. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2010 r. do lipca 2012 r. Decyzję o rezygnacji z dostępu żylnego w wyniku obecności zmian pozakrzepowych żyły podobojczykowej podejmowano po wykonaniu wenografii śródzabiegowej, którą wykonano w każdym przypadku pojawienia się problemów podczas przeprowadzania elektrody. Kolejny zabieg po drugiej stronie także poprzedzony był wenografią. Grupę z rozpoznanymi śródzabiegowo zmianami pozakrzepowymi w żyłach podobojczykowych przeanalizowano pod kątem jednostek chorobowych oraz czynników sprzyjających wystąpieniu zmian zapalno-zakrzepowych. Wyniki: W 13 przypadkach wynik śródzabiegowej wenografii zadecydował o zmianie strony zabiegu. Upośledzona zmianami pozakrzepowymi drożność światła żyły podobojczykowej w stopniu uniemożliwiającym dokończenie zabiegu stanowiła 1,1% wszystkich pierwszorazowych implantacji. Wszystkie rozpoznane zmiany pozakrzepowe żyły podobojczykowej były bezobjawowe, mimo ich znacznego zaawansowania. Wnioski: Rozpoznane śródzabiegowo zmiany pozakrzepowe w żyle podobojczykowej w stopniu uniemożliwiającym przeprowadzenie zabiegu obserwowano rzadko, a ich implikacją był kolejny zabieg. Należy zwrócić uwagę na kliniczną bezobjawowość zmian, utrudniającą wcześniejsze rozpoznanie mimo znacznego stopnia zaawansowania.