Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co czuje pacjent podczas implantacji stymulatora lub ICD?

Autor:
Ewa Szczerba, Paulina Paszkowska, Łukasz Januszkiewicz, Karolina Chojnacka, Elżbieta Świentoń, Przemysław Stolarz, Roman Steckiewicz, Marcin Grabowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
266
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
odczucia psychiczne, strach, stymulator, implantowalny kardiowerter-defibrylator, ból
Czytaj

Wprowadzenie: Przedstawienie pacjentowi zrozumiałego opisu procedury wszczepienia stymulatora lub implantowalnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest trudne dla wielu lekarzy. To zadanie mogłaby ułatwić pogłębiona wiedza na temat odczuć pacjentów podczas zabiegów. Cel pracy: Intencją autorów był opis odczuć fizycznych i psychicznych oraz analiza natężenia lęku i dolegliwości bólowych pacjentów poddawanych implantacji lub wymianie stymulatora lub ICD. Materiał i metody: Do badania włączono 44 pacjentów poddanych implantacji lub wymianie urządzenia w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Pacjenci wypełniali kwestionariusz składający się z 26 pytań. Na podstawie kwestionariusza badano motywacje pacjentów do poddania się zabiegowi wszczepienia urządzenia, poziom i przyczynę lęku związanego z zabiegiem, odczucia fizyczne podczas zabiegu i w czasie testowania urządzenia, odczucia psychiczne i stan emocjonalny podczas procedury oraz stan psychofizyczny pacjenta po implantacji. Zebrano również podstawowe dane demograficzne. Wyniki: Kwestionariusz wypełniano z pacjentami średnio w drugiej dobie po implantacji urządzenia wszczepialnego (0-8 dni). Nie obserwowano związku między wiekiem, płcią, wykształceniem, zawodem, stanem cywilnym, liczbą przebytych operacji oraz odstępem między zabiegiem a przeprowadzeniem ankiety na poziomy głównych ocenianych parametrów. Zauważono korelację między stanem emocjonalnym i odczuciami fizycznymi pacjenta w trakcie zabiegu (r=0,31; p<0,05), między odczuciami fizycznymi podczas zabiegu i w czasie włączania urządzenia (r=0,39; p<0,05), a także między poziomem lęku przed zabiegiem i stanem emocjonalnym w trakcie jego trwania (r=0,42; p<0,05). Wnioski: Odczucia fizyczne i psychiczne pacjentów podczas implantacji nie zależą od podstawowych danych demograficznych. Pacjenci, którzy bardziej obawiali się zabiegu, czuli się gorzej w trakcie jego trwania. Osoby bardziej zadowolone z uzyskanych informacji przed zabiegiem były mniej zdenerwowane podczas wszczepiania urządzenia.