Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tetralogia Fallota - nieuniknione powikłania kliniczne wiele lat po operacji naprawczej wady

Autor:
Olga Trojnarska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
272
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tetralogia Fallota, wrodzone wady serca, niedomykalność płucna, niewydolność serca, nagły zgon sercowy
Czytaj

Tetralogia Fallota jest najczęściej występującą wadą siniczą u dorosłych. Podobnie jak we wszystkich wrodzonych anomaliach anatomicznych serca, operacja nie daje szansy na całkowite wyleczenie i choć techniki operacyjne są ciągle udoskonalane, pozostałości wady i powikłań pooperacyjnych nadal nie da się uniknać. Najpoważniejszym powikłaniem jest, częsty w tej grupie chorych, nagły zgon sercowy, będący zazwyczaj efektem złośliwej arytmii komorowej. Większość badaczy dowodzi, że przyczyną komorowych zaburzeń rytmu jest niewydolność prawo-lewo komorowa, u podłoża której leży, będąca efektem wykonanego zabiegu poszerzania drogi odpływu prawej komory i implantacji łaty przezpierścieniowej, niedomykalność płucna. Powoduje ona rozstrzeń, a w konsekwencji niehomogenność elektryczną prawej komory, zazwyczaj zwłókniałej w przebiegu sinicy przedoperacyjnej. Przegroda międzykomorowa ulega przemieszczeniu w lewą stronę, zmniejszając obciążenie wstępne lewej komory. Wszystkie te fakty przemawiają za wymianą niedomykalnej zastawki płucnej, obecnie nie istnieją jednak konkretne wskazania do takiego zabiegu. Precyzyjną metodą diagnostyczną objętości fali zwrotnej oraz parametrów prawej komory, która po operacji odniesie potencjalną korzyść kliniczną, jest rezonans megnetyczny serca. Wszczepienie homograftu płucnego skutkuje nieuchronnie reoperacją w ciągu 10 lat, konieczne są wiec dalsze intensywne badania nad zasadnością zabiegu wymiany zastawki płucnej. Niewydolność serca po operacji tetralogii Fallota bywa zarówno przyczyną, jak i skutkiem rzadkich w tej populacji nadkomorowych zaburzeń rytmu. Niektórzy pacjenci, zazwyczaj w efekcie bloku wynikającego z implantacji łaty na ubytek międzykomorowy, wymagają stałej stymulacji serca. U części obserwowane jest poszerzenie aorty wstępującej, choć istotna niedomykalność aortalna i powikłania naczyniowe występują rzadziej, niż wcześniej sądzono. Mimo wszystkich wymienionych powikłań pacjenci po operacji tetralogii Fallota zazwyczaj wiodą satysfakcjonujące życie, rolą lekarzy jest natomiast umiejętne przewidywanie potencjalnych zagrożeń klinicznych i fachowe zapobieganie takim zdarzeniom.