Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poprawa funkcji śródbłonka - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Michał Peller, Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
283
Strona końcowa:
285
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
funkcja śródbłonka, rozszerzalność tętnicy indukowana przepływem, reaktywne przekrwienie 
Czytaj

Śródbłonek stanowi najbardziej wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych, spełniającą funkcję narządu wewnątrzwydzielniczego. Produkuje on i uwalnia substancje o działaniu parakrynym i autokrynnym. Ze względu na swoje rozmieszczenie wpływa na stan całego organizmu. Liczne badania wykazały ścisły związek między zaburzeniem funkcji śródbłonka a rozwojem miażdżycy oraz występowaniem zdarzeń zatorowo-zakrzepowych. Dysfunkcja ta wyprzedza objawową postać chorób układu sercowo-naczyniowego, dlatego wyjątkowo istotne jest, aby została ona wcześnie rozpoznana. Najczęściej stosowane są nieinwazyjne, pośrednie metody oceny funkcji śródbłonka. Brak ustalonych metod referencyjnych oraz umiarkowana korelacja między wynikami uzyskiwanymi dzięki poszczególnym metodom czyni je mało użytecznymi w praktyce klinicznej. Dodatkowo nie zostały ustalone jednoznaczne schematy postępowania z chorymi z rozpoznaną dysfunkcją śródbłonka. Z drugiej strony wciąż poszukuje się metod pozwalających poprawić funkcję śródbłonka. Być może wczesne wprowadzenie niektórych interwencji, jeszcze przed wystąpieniem objawów, może stanowić część profilaktyki pierwotnej w zakresie chorób sercowo-naczyniowych. Liczne prace skupiają się także na wpływie zmiany stylu życiu na poprawę funkcji śródbłonka.