Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Agnieszka Budek-Sydor, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
286
Strona końcowa:
289
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych, okluzja gałęzi bocznej, wyładowania wysokoenergetyczne, miRNA, iwabradyna
Czytaj

W artykule omówiono wyniki opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych, dotyczących poszukiwania czynników prognostycznych i następstw zamknięcia jednej z gałęzi podczas angioplastyki zmian, zlokalizowanych w bifurkacji, wpływu postkondycjonowania niedokrwiennego podczas pierwotnej angioplastyki wieńcowej na reperfuzję w zawale serca z uniesieniem odcinka ST, badania bezpieczeństwa stosowania dożylnego iwabradyny w zawale serca z uniesieniem odcinka ST, leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową oraz wpływu otyłości występującej przed ciążą na częstość występowania udarów mózgu i zawałów serca u kobiet po porodzie. W kolejnych doniesieniach oceniano długoterminowe wyniki prewencji wtórnej różnych typów udarów niedokrwiennych, rokowanie po terapii wysokoenergetycznymi wyładowaniami u pacjentów z implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami (ICD) i kardiowerterami z funkcją resynchronizacji (CRT-D) oraz na wpływu próby wysiłkowej u bezobjawowych nosicieli genu arytmogennej kardiomiopatii prawej komory na ujawnienie utajonego podłoża elektrycznego zaburzeń rytmu. Ponadto autorzy przedstawili zależności między funkcją prawej komory, budową ciała i rokowaniem w zaawansowanej niewydolności serca oraz stężenia miRNA jako potencjalnego biomarkera nie-niedokrwiennej skurczowej niewydolności serca.