Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co nowego? Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Amsterdamie

Autor:
Agnieszka Budek-Sydor, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
290
Strona końcowa:
293
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
angioplastyka prewencyjna, otamiksaban, prasugrel, dabigatran, losartan
Czytaj

W opracowaniu przedstawiono najciekawsze według autorów badania sesji Hot Line tegorocznego kongresu ESC w Amsterdamie. Terapii ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST dotyczą badania PRAMI oraz TASTE. Pierwsze z nich wskazało na potencjalne korzyści z wykonywania prewencyjnej angioplastyki również w zakresie tętnic nieunaczyniających obszaru zawału u pacjentów w ostrej fazie STEMI, drugie nie dostarczyło niestety dowodów na przewagę angioplastyki z aspiracją skrzepliny z naczynia dozawałowego nad zabiegiem bez opcji aspiracji skrzepliny. W grupie pacjentów z NSTEMI stosowanie otamiksabanu, dożylnego antagonisty czynnika Xa testowanego w badaniu TAO, wiązało się ze zwiększeniem ryzyka poważnych krwawień, nie przynosząc jednocześnie poprawy w zakresie przeżywalności i redukcji powtórnych zawałów. Podobnie w badaniu ACCOAST nie wykazano korzyści ze zmodyfikowanego protokołu podawania prasugrelu przed koronarografią. Pozycja inhibitorów czynnika Xa wydaje się jednak ustalona w zakrzepicy żylnej, co potwierdziło badanie Hokusai-VTE, w którym edoksaban okazał się nie gorszy od warfaryny w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Rozczarowanie przyniosły wyniki badania RE-ALIGN, które przekreśliło próby stosowania dabigatranu w grupie pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca, oraz EchoCRT, które podważyło zasadność kwalifikacji do implantacji CRT pacjentów z wąskimi zespołami QRS. Korzyści terapeutyczne udało się udokumentować w grupie pacjentów z zespołem Marfana, u których losartan redukował poszerzanie się aorty wstępującej.