Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadkowo rejestrowane w elektrokardiogramie uniesienia odcinka ST: zespół wczesnej repolaryzacji, a może angina Prinzmetala?

Autor:
Justyna Rogowska-Omachel, Ewa Piotrowicz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
294
Strona końcowa:
297
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
uniesienie odcinka ST, angina Prinzmetala, zespół wczesnej repolaryzacji
Czytaj

Rejestrowane w zapisach elektrokardiograficznych (EKG) uniesienia odcinka ST w większości przypadków wymagają podjęcia szybkiej diagnostyki w celu potwierdzenia bądź wykluczenia ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Pojawienie się jednocześnie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej upoważnia do wstępnego rozpoznania zawału pełnościennego mięśnia sercowego i do wykonania w trybie pilnym koronarografii. Przyczyną uniesienia odcinka ST mogą być jednak także inne choroby serca, takie jak zapalenie osierdzia, tętniak pozawałowy lewej komory, czy kardiomiopatia tako-tsubo. U pewnej grupy pacjentów, w rutynowo wykonywanych badaniach EKG rejestruje się uniesienia odcinka ST bez towarzyszących objawów klinicznych. Powody tego odstępstwa mogą być różne, na przykład anomalie potencjałów czynnościowych w fazie wczesnej repolaryzacji lub zmiany wtórne do już występujących zaburzeń depolaryzacji. W pracy przedstawiono przypadek 82-letniego pacjenta z udokumentowanymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca i przejściowo występującymi uniesieniami odcinka ST nad ścianą dolną. Zmiany te zostały zarejestrowane przez zewnętrzny rejestrator zdarzeń EKG pracujący ?w pętli?, wyposażony w retrospektywną pamięć i możliwość teletransmisji danych. W czasie rejestracji uniesień pacjent nie odczuwał żadnych niepokojących objawów klinicznych.