Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niescalenie mięśnia lewej komory u byłego sportowca - opis przypadku

Autor:
Marcin Kubik, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Joanna Kwiatkowska, Karolina Dorniak, Dominika Zielińska, Marta Kutniewska, Marta Fijałkowska, Grzegorz Raczak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
298
Strona końcowa:
300
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niescalenie, sport, sportowiec, kardiomiopatia
Czytaj

Niescalenie mięśnia lewej komory jest bardzo rzadko obserwowaną kardiomiopatią w grupie osób uprawiających sport. W pracy przedstawiono opis przypadku 48-letniego mężczyzny ponadprzeciętnie aktywnego sportowo, po przebytym przemijającym epizodzie niedokrwiennym mózgu, u którego zdiagnozowano ciężką dysfunkcję skurczową i rozkurczową lewej komory na tle niescalenia mięśnia lewej komory, współistniejącą z drożnym otworem owalnym. W  celu oceny rokowania u chorego wykonano następujące badania diagnostyczne: 24-godzinną ciągłą rejestrację EKG metodą Holtera i 7-dniową rejestrację EKG przy użyciu telemedycyny, badanie spiroergometryczne, rezonans magnetyczny serca, badanie mikrowoltowej naprzemienności załamka T oraz badanie stanu psychicznego i możliwości zastosowania się do zaleceń lekarskich, wykorzystując testy psychologiczne. Następnie podjęto próbę ustalenia zaleceń dotyczących uprawiania sportu na podstawie danych uzyskanych w wyniku badania spiroergometrycznego oraz z dostępnej literatury medycznej po implementacji optymalnego dla chorego leczenia farmakologicznego oraz wszczepieniu układu kardiowertera-defibrylatora serca. Nie obserwowano negatywnych skutków klinicznych dopuszczenia chorego do rekreacyjnej aktywności fizycznej podczas rocznej obserwacji.