Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia i obraz kliniczny cukrzycowej kwasicy ketonowej u dzieci i młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1 

Autor:
Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
142
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, cukrzycowa kwasica ketonowa, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo coraz większych możliwości diagnostycznych i doskonalszych metod terapii cukrzycy typu 1, cukrzycowa kwasica ketonowa (CKK) wciąż pozostaje ważnym i trudnym do rozwiązania problemem klinicznym. Cel pracy: Scharakteryzowanie epidemiologiczne i kliniczne przypadków cukrzycowej kwasicy ketonowej występujących u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej pacjentów pozostających pod opieką Poradni Diabetologicznej SPZOZ USK Nr 4 UM w Łodzi. Wyniki: W latach 2007-2009 wśród 650 pacjentów zarejestrowano 101 przypadków CKK - 5,2/100 pacjentów/rok. Przypadki CKK dotyczyły 89 dzieci (dziewczęta - 39, chłopcy - 50): u 82 - wystąpił 1, u 3 - 2, u 3 - 3, a u 1 dziecka - 4 epizody CKK. 58,4% (59/101) przypadków CKK odnotowano u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (średni wiek - 8,04?4,78 roku), a 41,6% (42/101) - u pacjentów dłużej chorujących (średni wiek - 13,3?3,37 roku). U 26,1% osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 odnotowano CKK. Najczęstszą przyczyną CKK u pacjentów dłużej chorujących były błędy w zakresie samokontroli cukrzycy (22/42) i ostre choroby infekcyjne (12/42). Lekka CKK występowała w 46 spośród 101 przypadków, umiarkowana - w 36 spośród 101 przypadków, a ciężka - w 19 spośród 101 przypadków. Nie odnotowano żadnego zgonu w przebiegu CKK. Przypadki CKK powikłane były: zaburzeniami elektrolitowymi (68/101), ostrym zapaleniem trzustki (5/101), krwawieniem z przewodu pokarmowego (1/101), obrzękami poinsulinowymi (1/101). Średni czas trwania hospitalizacji wynosił 12,03?5,58 dnia. Wnioski: Najczęstszą przyczyną CKK u dzieci i młodzieży jest świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1, a wśród pacjentów dłużej chorujących - błędy w zakresie samokontroli cukrzycy. Zaburzenia elektrolitowe są najczęstszym powikłaniem CKK. W monitorowaniu pacjentów z CKK należy zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki.