Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Proporcje wagowo-wzrostowe oraz poziom wydolności tlenowej 15-letnich chłopców trenujących taekwondo

Autor:
Tatiana Poliszczuk, Ewa Jankowska, Dmytro Poliszczuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
148
Strona końcowa:
152
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
rozwój fizyczny, proporcje wagowo-wzrostowe, wydolność tlenowa, Harwardzki Step Test, taekwondo
Czytaj

Wprowadzenie: Sztuki walki zdobywają coraz więcej zwolenników na całym świecie. Znamienny jest ich pozytywny wpływ na rozwój oraz sprawność fizyczną. Znajdują one szerokie zastosowanie jako atrakcyjna forma rekreacji ruchowej, stanowią doskonały środek w walce ze stresem, mają pozytywny wpływ na zdrowie ogólne, są także jednym ze sposobów rehabilitacji. Cel pracy: Ocena poziomu rozwoju fizycznego i wydolności tlenowej chłopców uprawiających taekwondo oraz określenie związku między wynikami badań wydolnościowych a poszczególnymi wskaźnikami, charakteryzującymi rozwój fizyczny. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiła grupa 51 chłopców w wieku 15 lat trenujących taekwondo (staż treningowy od 1 roku do 6 lat). W badaniach wykorzystano Harwardzki Step Test w modyfikacji Volkova, dokonano pomiarów wysokości oraz masy ciała, obliczono wskaźnik BMI. Do oceny stanu zaawansowania mierzonych cech oraz proporcji wagowo-wzrostowych posłużono się siatkami centylowymi, analizy wskaźnika BMI dokonano zgodnie z podziałem Cole?a. Zbadano dyspersję wśród grupy badanych osób, posługując się współczynnikiem zmienności, dokonano obliczenia korelacji liniowej Pearsona między wybranymi wskaźnikami. Wyniki: Wskaźnik BMI u większości badanych był w normie, jednak u 30% chłopców stwierdzono nadwagę, u 13% niedowagę lub wychudzenie. U 33% proporcje wagowo-wzrostowe odniesione do siatek centylowych osób trenujących taekwondo znacząco odbiegały od normy. Wydolność tlenowa badanych kształtowała się na poziomie przeciętnym. Odnosząc natomiast proporcje wagowo-wzrostowe do wyników w Harwardzkim Step Teście zaobserwowano, że osoby o prawidłowych proporcjach ciała osiągnęły znacznie lepsze wyniki w teście, niż te z zaburzeniami wagowymi (p<0,05). Wnioski: Wśród badanych obserwuje się zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych głównie w kierunku nadwagi. Zawodnicy odznaczają się wysokorosłością i większą masą ciała w porównaniu z danymi dla populacji ogólnopolskiej. Badana grupa osób trenujących taekwondo odznacza się także wysokim zróżnicowaniem pod względem poziomu wydolności tlenowej.