Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualna flora mikologiczna w rejonie Gdańska (1998-2001)

Autor:
Barbara Bykowska, Roman Nowicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
44
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, infekcje grzybicze, flora mikologiczna
Czytaj

Wstęp: Wieloletnie obserwacje flory grzybiczej wykazują ciągłą jej zmienność jakościową i ilościową. Dokonywanie okresowych przeglądów gatunków grzybów chorobotwórczych pozwala na ich porównywanie w różnych częściach Polski i świata oraz obserwowanie zmian zachodzących na danym obszarze na przestrzeni lat. Cel pracy: Analiza flory grzybiczej wywołującej zakażenia skóry i jej przydatków u pacjentów w rejonie Gdańska w latach 1998-2001 oraz próba oceny jej zmienności. Materiały i metody: Badaniami objęto 6020 pacjentów z podejrzeniem grzybicy skóry i jej przydatków. Materiał stanowiły łuski naskórka, opiłki paznokci i włosy z chorobowo zmienionych miejsc. Zakażenie grzybami rozpoznawano na podstawie badań bezpośrednich i dodatnich wyników hodowli. Wyniki: U 3210 badanych osób (53,32%) uzyskano dodatnie wyniki badania bezpośredniego. W 2182 przypadkach (67,98%) potwierdzono je dodatnimi wynikami hodowli. Zdecydowaną większość chorych stanowili mieszkańcy miast (85,78%). Zakażenia grzybami chorobotwórczymi dominowały wśród osób powyżej 15 r.ż. (2012 pacjentów - 89,7%). Dermatofity stanowiły 50,8% wszystkich zakażeń. Najczęściej izolowanym dermatofitem okazał się Trichophyton rubrum, który wywoływał 25,95% wszystkich schorzeń grzybiczych. Grzybica płytek paznokciowych stóp była główną postacią kliniczną zmian grzybiczych (43,64%). U dzieci do 15 r.ż. występowała przede wszystkim grzybica skóry gładkiej (42,42%) i owłosionej (26,41 %), a najczęstszym czynnikiem etiologicznym był Microsporum canis (45,89%). Wnioski: 1. Dermatofity stanowiły 50,8% wszystkich infekcji grzybiczych. 2. Zakażenia płytek paznokciowych stóp stanowiły najczęstszą postać kliniczną grzybicy. 3. Trichophyton rubrum był dominującym dermatofitem w rejonie Gdańska. 4. Zaobserwowano wzrastającą liczbę zakażeń grzybami drożdżopodobnymi.