Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podwyższone stężenie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej a rozpoznanie celiakii - polskie badania wieloośrodkowe

Autor:
Anna Szaflarska-Popławska, Elżbieta Cyrta-Jarocka, Beata Oralewska, Bożena Cukrowska, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Martyna Jasielska, Barbara Iwańczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
42
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stężenie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, celiakia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Na początku 2012 r. opublikowane zostały nowe wytyczne ESPGHAN dotyczące diagnostyki choroby trzewnej u dzieci i młodzieży, w których podstawową zmianą jest zróżnicowanie postępowania diagnostycznego w zależności od stężenia surowiczych przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG). Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności podwyższonego stężenia anty-tTG w rozpoznawaniu celiakii. Materiał i metody: Retrospektywnej analizie poddano dane 254 pacjentów pediatrycznych diagnozowanych w kierunku celiakii z 5 ośrodków gastroenterologii dziecięcej, w tym 215 z objawami klinicznymi sugerującymi celiakię i 39 z grup ryzyka. U 252 pacjentów wykonano endoskopową biopsję jelita cienkiego w lokalnych pracowniach, oceniając wynik badania histopatologicznego według klasyfikacji Marsha zmodyfikowanej przez Oberhubera. Zmiany stopnia 2 lub 3 uznano za zmiany potwierdzające rozpoznanie celiakii. Wyniki: W grupie pacjentów objawowych u 85 stwierdzono stężenie anty-tTG przekraczające dziesięciokrotnie górną granicę normy (GGN), w tym u 83 (97,6%) rozpoznano celiakię (u 81 potwierdzono rozpoznanie histologicznie). U pozostałych 130 pacjentów objawowych stwierdzono niższe, ale nieprawidłowe, stężenie anty-tTG, w tym u 117 (90%) rozpoznano celiakię, potwierdzając rozpoznanie mikroskopowo. Spośród 39 dzieci z grup ryzyka potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie celiakii ustalono u 38 (97,4%). Niezależnie od wskazań do badań potwierdzoną histopatologicznie celiakię rozpoznano u 101 spośród 105 pacjentów pediatrycznych ze stężeniem anty-tTG ?10×GGN (98,1%), u 87 spośród 90 pacjentów ze stężeniem anty-tTG >3×GGN i <10×GGN (96,7%) oraz u 47 spośród 59 pacjentów ze stężeniem anty-tTG <3×GGN (81,4%). Wnioski: W polskiej populacji dzieci i młodzieży, niezależnie od obrazu klinicznego, wysokie stężenie surowiczych przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej z bardzo dużym prawdopodobieństwem zapowiada celiakię. Pacjenci z umiarkowanie podwyższonym stężeniem przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej nie zawsze mają zmiany w obrębie jelita cienkiego typowe dla celiakii, wymagają jednak systematycznej obserwacji w tym kierunku, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności innych swoistych dla choroby przeciwciał lub w przypadku limfocytozy śródnabłonkowej jelita cienkiego.