Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości zakażeń Clostridium difficile u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Martyna Jasielska, Sabina Więcek, Anna Flak-Wancerz, Sabina Horowska-Ziaja, Małgorzata Wojcieszyn, Wojciech Chlebowczyk, Halina Woś
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Clostridium difficile, zapalne choroby jelit, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Clostridium difficile (C. difficile) jest beztlenową Gram(+), sporującą bakterią, której chorobotwórczość jest związana z wytwarzaniem egzotoksyn w przewodzie pokarmowym. Udowodniono, iż nieswoiste zapalenia jelit są izolowanym czynnikiem ryzyka infekcji C. difficile. Celem pracy było retrospektywne oszacowanie częstości występowania infekcji Clostridium difficile u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto grupę 59 dzieci, w wieku od 6-18 lat, hospitalizowanych między 1.07.2011 r. a 28.02.2013 r. z powodu podejrzenia lub zaostrzenia objawów nieswoistych zapaleń jelit. 17 spośród tych pacjentów chorowało na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a 38 na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ciężkość choroby oceniano w skali PCDAI i PUCAI. Badanie C. difficile wykonywano przy użyciu testu lateksowego EIA. Wyniki: Toksyny C. difficile w kale wykryto u 7 pacjentów (11,8% badanej grupy): u 2 chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (11,7%) i u 5 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (13,1%). 5 dzieci przyjmowało antybiotyki i/lub leki immunosupresyjne przed rozpoznaniem infekcji C. difficile. Wnioski: Częstość występowania infekcji C. difficile była podobna w grupie dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, jak wśród osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Infekcja ta występowała u dzieci z umiarkowaną bądź ciężką postacią choroby, a zmiany zapalne obejmowały całe jelito grube.