Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wczesne interwencje żywieniowe jako sposób zapobiegania celiakii

Autor:
Anna Chmielewska, Hanna Szajewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
67
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, karmienie piersią, gluten
Czytaj

Spekuluje się, że w etiopatogenezie celiakii rolę może odgrywać sposób żywienia we wczesnym okresie życia. Celem artykułu było podsumowanie aktualnych danych dotyczących wpływu interwencji żywieniowych stosowanych w okresie niemowlęcym na ryzyko wystąpienia celiakii. W celu identyfikacji oryginalnych publikacji oraz stanowisk towarzystw naukowych przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE (do marca 2013 r.), ze szczególnym uwzględnieniem danych opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat. Wprawdzie dane nie są jednoznaczne, ale rozsądne wydaje się, aby unikać zarówno zbyt wczesnego (<4 mies.ż.), jak i zbyt późnego (?7 mies.ż.) wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia. Gluten powinien być wprowadzany w czasie, gdy dziecko jest jeszcze karmione piersią. Rekomendacje mogą ulec zmianie po opublikowaniu wyników aktualnie prowadzonych badań interwencyjnych.