Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza epidemiologiczna czynników ryzyka rozwoju trądziku różowatego i jego zaostrzeń w populacji łódzkiej

Autor:
Jakub Stasiak, Karolina Bieniek, Joanna Narbutt, Anna Woźniacka, Aleksandra Lesiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
8
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik różowaty, patogeneza, czynniki ryzyka, stres
Czytaj

Wprowadzenie: Trądzik różowaty jest częstą chorobą skóry, występującą na podłożu łojotoku i zaburzeń naczynioruchowych. Choroba stanowi istotny problem zarówno natury medycznej, jak i estetycznej, powodując obniżenie jakości życia pacjentów, a nawet depresję. Cel pracy: Celem badania było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej czynników ryzyka rozwoju trądziku różowatego wśród pacjentów w populacji łódzkiej. Materiały i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową wśród 63 osób (15 mężczyzn i 48 kobiet, średnia wieku 48 lat) leczących się z powodu trądziku różowatego w Przyszpitalnej Poradni Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2000-2012. Wyniki: Średnia wieku rozpoznania choroby wśród respondentów wynosiła 48 lat. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku rosacea zgłosiło 40% ankietowanych. Nasilenie objawów po ekspozycji na pro­mie­niowanie słoneczne zgłosiło 60% respondentów. U 69% badanych zaostrzenie zmian chorobowych występowało pod wpływem wysokich temperatur otoczenia, natomiast u 51% ? niskich temperatur, u 65% pacjentów nasilenie choroby obserwowano po użyciu używek (papierosów lub/i alkoholu), u 49% po aktywności fizycznej, a u 72% pod wpływem stresu. 73% ankietowanych osób wiązało występowanie zaostrzenia zmian w wyniku spożycia konkretnych produktów spożywczych. Nosicielstwo Helicobacter pylori występowało u 12% ankietowanych, zaś nosicielstwo nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) u 5%. Wnioski: Czynniki wywołujące i zaostrzające trądzik różowaty u chorych są bardzo zróżnicowane i zindywidualizowane. Nie różnią się one znacząco między populacją łódzką a populacją ogólną. Choroba jest problemem nie tylko natury medycznej, ale także estetycznej i psychologicznej.