Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka osób z tatuażem i piercingiem, motywacje do zdobienia ciała oraz ocena częstości powikłań

Autor:
Anna Pajor, Grażyna Broniarczyk-Dyła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
13
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
tatuaż, przekłuwanie ciała, modyfikacja ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Zabiegi zdobienia ciała są obecnie coraz popularniejsze, zwłaszcza tatuaż i przekłuwanie ciała. Motywy skłaniające do ozdabiania ciała są różnorodne, często mają na celu podkreślenie indywidualności lub wiążą się ze stylem życia. Zabiegi te powodować mogą jednak występowanie wielu powikłań, takich jak bakteryjne, wirusowe i grzybicze infekcje skóry, odczyny alergiczne bądź ogólnoustrojowe reakcje organizmu. Cel pracy: Celem pracy było ocena czynników decydujących o poddawaniu się zabiegom tatuowania i przekłuwania oraz poznanie deklarowanej częstości powikłań po tych zabiegach. Uzyskane wyniki badanej grupy porównano z grupą osób, które nie miały zabiegów zdobienia ciała. Materiał i metody: Badaniami objęto 449 osób w wieku 16-58 lat (średnia wieku 26,7?6,35 roku), z czego 308 posiadało tatuaż lub piercing. Grupę porównawczą stanowiło 141 osób, które nie posiadały tego typu ozdób. Badanie miało charakter kwestionariuszowy. Wyniki: Wykazano, że osoby posiadające tatuaż bądź piercing charakteryzują się niższym poziomem wykształcenia, są młodsze, częściej także deklarują ateizm. Nie stwierdzono natomiast różnic pod względem rodzaju wykonywanego zawodu oraz pozostawania w związku partnerskim. Najczęściej stwierdzanymi czynnikami motywacyjnymi była chęć upiększenia ciała oraz wyróżnienia się. Większość badanych deklarowała zadowolenie z posiadania ozdób ciała, a jedynie 2/3 miało świadomość możliwości wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych. W badanej grupie wystąpienie powikłań deklarowało 22,1% osób, najczęściej były to miejscowe reakcje skórne o niewielkim nasileniu. Wnioski: Tatuaż i piercing są zjawiskiem coraz częstszym w kulturze masowej. Nie zawsze stereotypowe opinie z nimi związane znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nadal istnieje potrzeba edukacji na temat możliwości wystąpienia objawów ubocznych oraz właściwej pielęgnacji po tego typu zabiegach.