Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Optymalizacja metody RAPD-PCR do typowania szczepów Candida albicans

Autor:
Iwona Wojciechowska-Koszko, Barbara Krasnodębska-Szponder, Magdalena Mnichowska-Polanowska, Ludmiła Szymaniak, Urszula Czekajło-Kołodziej, Stefania Giedrys-Kalemba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
3
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
95
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
C. albicans, RAPD, szyk ortogonalny, indeks Simpsona
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrastająca liczba zakażeń o etiologii Candida sp. sprawia, iż konieczny jest dostęp do prostej i względnie niedrogiej diagnostyki molekularnej, która pozwoliłaby identyfikować i różnicować szczepy Candida spp. w szpitalnych dochodzeniach epidemiologicznych. Szeroko rozpowszechnione w dochodzeniu epidemiologicznym są techniki molekularne oparte na losowej amplifikacji polimorficznego DNA, jednakże ich zastosowanie jest ograniczone niską siłą dyskryminacyjną i słabą powtarzalnością wyników, co w konsekwencji wynika z braku optymalizacji. Cel pracy: Celem badań było uzyskanie optymalnych parametrów reakcji RAPD-PCR do typowania szczepów Candida albicans. Materiały i metody: Optymalizację techniki RAPD-PCR przeprowadzono opierając się na szyku ortogonalnym wg Taguchi i Wu w modyfikacji Cobba i Clarksona. Analizie genetycznej zoptymalizowaną metodą RAPD-PCR poddano 140 szczepów Candida albicans. Wyniki: Wysoka wartość indeksu Simpsona i niski współczynnik Dice?a wskazuje na wysoką siłę dyskryminacyjną zoptymalizowanej techniki RAPD-PCR dla gatunku Candida albicans i znaczne zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe szczepów Candida albicans. Wnioski: Zoptymalizowany schemat reakcji RAPD-PCR był z powodzeniem zastosowany do różnicowania szczepów Candida albicans i może być stosowany do różnicowania innych gatunków Candida sp. w przypadku ogniska epidemicznego z ich udziałem. Schemat optymalizacji pozwolił na otrzymanie optymalnych parametrów amplifikacji, co zmniejszyło koszty i zaoszczędziło czas analizy.