Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność przeciwgrzybicza olejku oreganowego (Origanum heracleoticum L) wobec szczepów Candida spp. oraz Aspergillus spp. Część I

Autor:
Danuta Trojanowska, Anna Głowacka, Marianna Tokarczyk, Małgorzata Filas, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
3
Strona początkowa:
106
Strona końcowa:
110
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
olejek oreganowy, aktywność, Candida spp., Aspergillus spp.
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania lekami pochodzenia naturalnego, a wśród nich olejkami eterycznymi. Jednym z nich jest olejek oreganowy pozyskiwany z gatunku Origanum heracleoticum L i dostępny na polskim rynku w postaci preparatu fin Candimis wyprodukowanego przez Hankintatukku Oy, Karkkila, Finlandia. Głównym, aktywnym składnikiem jest karwakrol (80%), który wykazuje silną aktywność przeciwpasożytniczą, bakteriobójczą, a także grzybobójczą. Cel pracy: Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej olejku oreganowego (fin Candimis) wobec wybranych grzybów z rodzaju Candida oraz Aspergillus. Materiał i metody: Do badań użyto 30 szczepów z rodzaju Candida izolowanych z plwociny, popłuczyn oskrzelowych i moczu oraz 20 szczepów z rodzaju Aspergillus izolowanych z plwociny, aspiratu z drzewa oskrzelowego, zatoki szczękowej, wymazów z nosa i ucha od pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie. Zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową, a miarą aktywności przeciwgrzybiczej była wielkość strefy zahamowania wzrostu szczepu wokół krążka zawierającego określone stężenie olejku, mierzona w milimetrach. Wyniki: Uzyskane wyniki potwierdziły aktywność olejku oreganowego wobec wszystkich badanych szczepów Candida spp. oraz Aspergillus spp. Strefy zahamowania wzrostu szczepów Candida spp. dla badanych rozcieńczeń olejku wynosiły od 8 do 33 mm, a dla szczepów Aspergillus spp. od 9 do 60 mm. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują celowość kontynuacji badań nad możliwością stosowania alternatywnie olejku oreganowego w leczeniu przeciwgrzybiczym.