Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej olejku oreganowego (Origanum heracleoticum L) wobec dermatofitów. Część II

Autor:
Danuta Trojanowska, Anna Głowacka, Marianna Tokarczyk, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
3
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
115
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dermatofity, olejek oreganowy, metoda dyfuzyjno-krążkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci, mimo dostępnych leków o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym, stanowi istotny problem zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, ze względu na brak u części chorych skuteczności wyleczenia zakażeń i związanych z tym nawrotów. W poszukiwaniu nowych preparatów do terapii na uwagę zasługują olejki eteryczne. Cel pracy: Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej olejku oreganowego (Origanum heracleoticum L) wobec wybranych gatunków dermatofitów. Materiał i metody: Do badania użyto olejek oreganowy (fin Candimis), kliniczne szczepy dermatofitów z gatunków: T. mentagrophytes (6), T. mentagrophytes var. granulosum (3), T. rubrum (7), M. canis (2), M. gypseum (1) izolowane z paznokci, łusek skórnych, owłosionej skóry głowy oraz szczep wzorcowy T. mentagrophytes ATCC 18748. Aktywność olejku oreganowego wobec testowych szczepów zbadano metodą dyfuzyjno-krążkową. Wynik interpretowano na podstawie wielkości stref zahamowania wzrostu badanego szczepu grzyba wokół krążków bibułowych nasączonych różnymi stężeniami olejku oreganowego. Wyniki: Stwierdzono bardzo wysoką aktywność olejku oreganowego w stężeniach 100% oraz 50% wobec badanych dermatofitów. Strefy zahamowania wzrostu dla wszystkich szczepów przekroczyły 90 mm. W przypadku szczepów z rodzaju Microsporum strefy większe od 90 mm wykazano nawet przy rozcieńczonym do 25% olejku. Dla szczepów z rodzaju Trichophyton przy tym stężeniu wyniosły od 40 do 66 mm. Przy niższych stężeniach olejku (12,5%, 6,25% oraz 3,125%) u wszystkich badanych dermatofitów odnotowano strefy odpowiednio w zakresach 20-66 mm, 12-32 mm oraz 0-20 mm. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują możliwość wykorzystania olejku oreganowego w leczeniu trudnych przypadków grzybicy paznokci o etiologii dermatofitowej, w związku z potwierdzoną w warunkach in vitro wysoką aktywnością przeciwgrzybiczą.