Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena oporności szczepów z gatunku Fusarium graminearum na wybrane antymikotyki

Autor:
Katarzyna Wolny-Koładka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
4
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
127
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Fusarium graminearum, antymikotyki, oporność
Czytaj

Wprowadzenie: Oporność grzybów mikroskopowych izolowanych ze środowiska na antymikotyki jest zjawiskiem bardzo niepokojącym i wymagającym monitoringu. W populacji istnieją bowiem szczepy oporne na stosowane leki przeciwgrzybicze i nie jest to zawsze efekt nieodpowiedniego stosowania farmaceutyków. Cel pracy: Określenie wrażliwości na wybrane antymikotyki oraz wyznaczenie MIC (minimalnego stężenia hamującego) dla szczepów należących do gatunku F. graminearum. Materiał i metody: Szczepy grzybów wyizolowano ze zbóż rosnących w Małopolsce. Wrażliwość na leki przeciwgrzybicze przeprowadzono z zastosowaniem pasków E-test. Wyniki: Wszystkie analizowane szczepy były w oporne na działanie ketokonazolu, itrakonazolu oraz flukonazolu. MIC dla: amfoterycyny B, pozakonazolu i worykonazolu wynosiło 0,006 ?g×cm-3, a dla kaspofunginy 0,25 ?g×cm-3. Wśród badanych izolatów były 2 oporne na worykonazol, 5 opornych na pozakonazol i 7 opornych na amfoterycynę B. Wnioski: Szczepy prezentowały zróżnicowaną wrażliwość na leki przeciwgrzybicze, w tym najsilniejsze działanie grzybobójcze stwierdzono w przypadku: amfoterycyny B, pozakonazolu i worykonazolu. W środowisku mogą istnieć szczepy posiadające naturalną oporność na niektóre antymikotyki.