Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby drożdżopodobne w wymazach z narządów płciowych u kobiet i mężczyzn z objawami wskazującymi na możliwość infekcji grzybiczej

Autor:
Ewa Bukowska, Beata Młynarczyk-Bonikowska, Szymon Walter de Walthoffen, Magdalena Malejczyk, Sławomir Majewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
4
Strona początkowa:
128
Strona końcowa:
132
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, zakażenia narządów płciowych, występowanie, leki przeciwgrzybicze
Czytaj

Wprowadzenie: Wiele czynników predysponuje do występowania grzybiczego zakażenia narządów płciowych (przyjmowanie antybiotyków, ciąża, cukrzyca). Zakażenia te głównie powodowane są przez grzyby z rodzaju Candida. Cel pracy: Określenie gatunków grzybów powodujących zakażenie narządów płciowych kobiet i mężczyzn oraz ocena wrażliwości grupy wyhodowanych grzybów na leki przeciwgrzybicze. Materiał i metody: Analizie poddano wymazy z tylnego sklepienia pochwy oraz powierzchni żołędzi. Ocena wrażliwości na 8 leków przeciwgrzybiczych (amfoterycyna B, flukonazol, worykonazol, klotrimazol, ketokonazol, ekonazol, nystatyna, flucytozyna) dwoma metodami: metodą krążkowo-dyfuzyjną i automatycznym systemem Vitek. Wyniki: Przebadano 334 wymazy, grzyby stwierdzono w 97 (29,04%). Wyizolowano 7 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis, S. cerevisiae. Wnioski: Najczęściej grzybicze zakażenia narządów płciowych wywołuje C. albicans. Wszystkie otrzymane grzyby były wrażliwe na amfoterycynę B, nystatynę i worykonazol.