Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Worykonazol w leczeniu inwazyjnej aspergilozy u pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową po transplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej od dawcy niespokrewnionego - opis przypadku dwóch braci

Autor:
Małgorzata Janeczko, Julita Porwolik, Urszula Nawrot, Beata Wolska-Kuśnierz, Krzysztof Kałwak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
4
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
149
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
worykonazol, inwazyjna aspergiloza, przeszczep komórek macierzystych krwi obwodowej, przewlekła choroba ziarniniakowa
Czytaj

Celem pracy była prezentacja przypadków dwóch braci z rozpoznaniem przewlekłej choroby ziarniniakowej (PChZ). Zostali oni poddani w wieku 8 miesięcy (T.M.) i 2,5 roku (T.D.) przeszczepieniu komórek macierzystych krwi obwodowej od tego samego dawcy niespokrewnionego (MUD-PBSCT). T.M. zmarł w 43. dobie po PBSCT w wyniku powikłań infekcyjnych związanych z chorobą podstawową: aspergilozy centralnego układu nerwowego. T.D. ma obecnie 4,5 roku. Ze względu na inwazyjną aspergilozę płucną przez 22 miesiące po przeszczepieniu był on z powodzeniem leczony worykonazolem. Worykonazol okazał się lekiem skutecznym, bezpiecznym i dobrze tolerowanym. Może być on stosowany jako złoty standard zarówno w leczeniu, jak i we wtórnej profilaktyce aspergilozy u pacjentów poddanych transplantacjom z powodu przewlekłej choroby ziarniniakowej.