Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica skóry gładkiej błędnie rozpoznana i leczona jako odczyn po ukąszeniu

Autor:
Małgorzata Łoboda, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Barbara Olszewska, Dorota Purzycka-Bohdan, Monika Sikorska-Reduchowska, Roman Nowicki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
4
Strona początkowa:
150
Strona końcowa:
152
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice skóry, ukąszenia i ukłucia przez owady, Trichophyton, dermatofitoza
Czytaj

Grzybica skóry gładkiej (tinea cutis glabrae) jest jedną z najczęściej spotykanych dermatomikoz w praktyce klinicznej. W typowych przypadkach rozpoznanie grzybicy nie budzi wątpliwości, jednak pod wpływem niewłaściwego leczenia, zwłaszcza z użyciem glikokortykosteroidów lub leków immunomodulujących, obraz kliniczny infekcji może ulec zmianie, stwarzając trudności diagnostyczne. Przedstawiono przypadek 28-letniej kobiety, u której 4 miesiące przed przyjęciem do Poradni Dermatologicznej wystąpiła zmiana na skórze uda, początkowo błędnie rozpoznana i leczona jako odczyn po ukąszeniu owada, a następnie jako rumień obrączkowaty odśrodkowy. Przy przyjęciu stwierdzono rozległą rumieniowo-naciekową, owalną zmianę na udzie lewym z umiarkowanie nasilonym świądem. W badaniu mikologicznym bezpośrednim stwierdzono obecność strzępek grzyba, zaś na podstawie hodowli zidentyfikowano Trichophyton mentagrophytes vs. mentagrophytes. Włączono leczenie doustne terbinafiną w dawce 250 mg/dzień, uzyskując całkowitą remisję zmian skórnych. Leczenie za pomocą kortykosteroidów zmienia obraz kliniczny infekcji dermatofitami, co prowadzi do błędnych rozpoznań i niewłaściwego leczenia. U chorych z niejednoznacznym obrazem klinicznym zmian konieczne jest wykonanie badania mikologicznego w celu wykluczenia lub potwierdzenia infekcji grzybiczej. Wyłącznie takie postępowanie pozwoli wdrożyć skuteczne leczenie.