Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzone znamię olbrzymie twarzy z wczesną przemianą w czerniaka u małego dziecka

Autor:
Klaudia Żak, Ewa Sawicka, Zbigniew Surowiec, Dariusz Mydlak, Stefan Jaworski, Teresa Klepacka, Elżbieta Michalak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2013
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
90
Strona końcowa:
92
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
olbrzymie wrodzone znamię barwnikowe, czerniak
Czytaj

Olbrzymie wrodzone znamiona barwnikowe stanowią duże wyzwanie terapeutyczne ze względu na ryzyko wczesnej przemiany w czerniaka oraz ograniczoną możliwość radykalnej interwencji chirurgicznej. Występowanie tego typu zmian szacuje się na 1:20 000 żywych urodzeń, a częstość rozwoju czerniaka wywodzącego się ze znamienia szacuje się na 2-15%. Problem stanowi również lokalizacja dużej zmiany barwnikowej na twarzy. W pracy przedstawiono leczenie dziecka z olbrzymim znamieniem barwnikowym twarzy, u którego wystąpiła wczesna przemiana w czerniaka. Częściowe wycięcie znamienia wykonano w okresie noworodkowym. Operację radykalną przyspieszono ze względu na zmianę morfologii i obrzęk pozostawionej części zmiany w okolicy powieki dolnej. W badaniu histopatologicznym rozpoznano czerniaka rozwijającego się w obrębie znamienia. Okres obserwacji po radykalnym usunięciu znamienia wynosił 5 lat, w tym czasie nie stwierdzono wznowy ani ognisk przerzutowych.