Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół metaboliczny i choroby sercowo-naczyniowe - toczące się tsunami

Autor:
Markolf Hanefeld, Frank Pistrosch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2014
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
11
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, cukrzyca 2 typu, nadciśnienie, dyslipidemia.
Czytaj

Zespół metaboliczny jest ściśle powiązany z ryzykiem zgonu lub chorobami przebiegającymi z otyłością brzuszną, cukrzycą 2 typu, nadciśnieniem oraz niskim wskaźnikiem HDL/hipertriglicerydemią i dotyczy około 20% dorosłej populacji europejskiej. Zespół ten rozwija się w wyniku spożywania nadmiernej liczby kalorii, małej aktywności fizycznej i psychospołecznego stresu. Do chorób współistniejących należą: stłuszczenie wątroby, bezdech nocny, dysfunkcja śródbłonka z powikłaniami kardiologicznymi, nefropatie i cukrzyca typu 2, a także choroby ?schyłkowe?. Konieczna wydaje się zarówno racjonalna diagnostyka celem wyjaśnienia podstaw choroby, jak i prowadzenie integralnej terapii. Konieczna jest zmiana stylu życia, jakkolwiek większość chorób należących do zespołu metabolicznego wymaga interwencji medycznej. Należy jednak pamiętać, że leczenie jednej jednostki chorobowej może niekorzystnie wpływać na inną jednostkę, także o działaniach plejotropowych. Przedstawiamy pro i contra dla większości leków stosowanych w cukrzycy 2 typu, nadciśnieniu, dyslipidemii i zaburzeniach krzepnięcia w kontekście zespołu metabolicznego.