Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wazopresyna a jet lag

Autor:
Zygmunt Zdrojewicz, Agnieszka Molendowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2014
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
22
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
rytm okołodobowy, wazopresyna, jet lag, praca zmianowa, zespół metaboliczny
Czytaj

Rytm okołodobowy odgrywa ważną rolę w fizjologii człowieka. Jego zaburzenia skutkują m.in. chorobą jet lag (jet lag disorder ? JLD), która stanowi niedogodność dla osób podróżujących między strefami czasowymi. Praca w nocy też jest przyczyną składowych zespołu metabolicznego. Ostanie badania dowodzą roli receptorów wazopresynowych V1a i V1b jądra nadskrzyżowaniowego (surachiasmatic nucleus ? SCN) podwzgórza w regulacji rytmów okołodobowych. Myszy genetycznie pozbawione receptorów są odporne na zaburzenia rytmu okołodobowego i niemal natychmiast dopasowują się do nowego rytmu. Podobny efekt daje farmakologiczne blokowanie receptorów V1a i V1b. Badania dają nadzieję na uporanie się z niedogodnościami, z jakimi borykają się podróżni przemierzający z dużą prędkością strefy czasowe, a także na umożliwienie pozbawionego konsekwencji zdrowotnych dopasowania się do harmonogramów pracy zmianowej.