Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział wybranych neuropeptydów w patogenezie łuszczycy

Autor:
Aleksandra Lesiak, Iwona Słowik-Kwiatkowska, Małgorzata Bernacka, Joanna Dziedzic, Małgorzata Wilkowska, Joanna Narbutt
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
52
ISSN:
ISSN 1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, patogeneza, neuropeptydy, świąd
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób zapalnych skóry, której etiopatogeneza nadal nie jest do końca poznana. Mimo dostępnych danych literaturowych dotyczących udziału neuropeptydów w patogenezie łuszczycy, ich częściowo rozbieżne wyniki są przesłanką do prowadzenia dalszych badań. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia IL-31, CRF, CGRP, SP i BDNF w surowicy krwi u pacjentów z  łuszczycą. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 chorych na łuszczycę zwyczajną oraz 56 zdrowych ochotników dobranych pod względem płci i wieku stanowiących grupę kontrolną. U wszystkich badanych pobrano 7,5 ml krwi w celu oznaczenia w surowicy stężenia CRF, BDNF, IL-31, SP i CGRP metodą ELISA. Stężenie tych samych białek określono u wszystkich osób z grupy kontrolnej. Wyniki: W grupie chorych na łuszczycę stężenie IL-31 oraz SP i CGRP było statystycznie wyższe niż w grupie kontrolnej (p<0,01 dla wszystkich porównań). Istotnie niższe stężenie CRF w porównaniu z osobami zdrowymi obserwowano u pacjentów z łuszczycą. Wnioski: Analizując uzyskane wyniki, a także dane z piśmiennictwa, można stwierdzić, że niektóre z badanych białek, tj. IL-31, CGRP, SP oraz CRF, prawdopodobnie odgrywają rolę w patogenezie łuszczycy oraz powstaniu świądu w tej dermatozie.