Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie VEGF w surowicy u pacjentów z twardziną układową

Autor:
Zofia Gerlicz, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
56
ISSN:
ISSN 1730-7201
Słowa kluczowe:
VEGF, twardzina układowa
Czytaj

Wprowadzenie: Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (Vascular Endothelial Growth Factor ? VEGF) jest kluczową cytokiną biorącą udział w formowaniu nowych naczyń krwionośnych i odgrywa ważną rolę zarówno w procesie angiogenezy, jak i waskulogenezy. Cel pracy: Celem pracy było określenie stężenia VEGF w surowicy pacjentów z twardziną układową (SSc) i korelacja z obecnością poszczególnych zmian narządowych będących wykładnikiem nasilenia procesu chorobowego. Materiał i metody: U 25 chorych na SSc badano stężenie VEGF w surowicy i porównywano z grupą zdrowych woluntariuszy. Wyniki: Stężenie VEGF w surowicy w badanych grupach, a także w postaci ograniczonej i uogólnionej SSc, oraz w grupie zdrowych woluntariuszy było porównywalne. Analiza statystyczna wykazała dodatnią zależność pomiędzy stężeniem VEGF w surowicy a zgłaszanymi dolegliwościami bólowymi stawów u chorych na SSc. Wnioski: U chorych na SSc cierpiących na dolegliwości bólowe stawów stężenie VEGF w surowicy jest znamiennie wyższe. Potwierdza to rolę VEGF w chorobach reumatologicznych i udział w patogenezie SSc.