Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie zespołu metabolicznego u pacjentów z łuszczycą - analiza retrospektywna 302 przypadków

Autor:
Paulina Kiluk, Izabela Ewa Kiluk, Anna Baran, Hanna Myśliwiec, Iwona Flisiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
61
ISSN:
ISSN 1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, zespół metaboliczny
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry dotyczącą 1-3% populacji. Zespół metaboliczny (ZM), dotyczący 20,3% Polaków, definiuje się jako współistnienie otyłości typu brzusznego, nadciśnienia tętniczego, nietolerancji glukozy lub cukrzycy typu 2 oraz dyslipidemii. Cel pracy: Ocena częstości występowania zarówno ZM i poszczególnych jego składowych wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu łuszczycy. Materiały i metody: Na podstawie dokumentacji medycznej dokonano retrospektywnej analizy występowania jednostek chorobowych stanowiących kryteria ZM u 302 pacjentów hospitalizowanych w latach 2010-2011 z powodu łuszczycy. W celu rozpoznania ZM wykorzystano kryteria IDF (Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej) oraz NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Program ? Adult Treatment Panel III). Wyniki: Badaniem objęto 302 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB z powodu łuszczycy, w wieku od 18 do 91 lat (średnio 48,65 roku). Średni czas trwania choroby wynosił 16,70?14,08 roku. Wśród pacjentów z łuszczycą stwierdzono zwiększoną częstość występowania składowych ZM, takich jak: nadciśnienie tętnicze ? 32,12% (97 pacjentów), cukrzyca ? 9,6% (29 pacjentów) i otyłość (BMI ?30 kg/m?) ? 33,22% (98 pacjentów). Profil lipidów oceniono u części pacjentów. Stężenia lipidów stanowiące kryteria rozpoznania ZM, tj. stężenie triacylogliceroli >150 mg/dl stwierdzono u 35 (38,04%) spośród 92 pacjentów z dokonanym pomiarem triacylogliceroli, stężenie cholesterolu HDL ?40 mg/dl u mężczyzn i ?50 mg/dl u kobiet zaobserwowano u 33 (40,74%) pacjentów spośród 81 z pomiarem cholesterolu HDL. Kryteria rozpoznania ZM wg IDF spełniło 23 pacjentów, 7,61% rozpatrywanej grupy. Zaobserwowano, że średni wiek pacjentów z ZM (57,17?16,2 roku) jest wyższy niż u pacjentów z łuszczycą bez współistniejącego ZM 47,95?15,78 roku (p<0,05). Wnioski: Wśród pacjentów z łuszczycą obserwuje się częstsze występowanie cech ZM niż w populacji ogólnej. Częstość występowania składowych ZM wzrasta wraz z wiekiem chorych. Niezbędna jest kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjentów z łuszczycą, ich edukacja i wdrożenie profilaktyki w celu zapobiegania występowania objawów ZM.