Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Jan Kowalski, Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Ewa Robak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jakub Ząbek, Anna Woźniacka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
72
Strona końcowa:
75
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
toczeń rumieniowaty, choroby sercowo-naczyniowe, statyny
Czytaj

W toczniu rumieniowatym układowym (systemic lupus erythematosus ? SLE) ryzyko względne choroby niedokrwiennej serca wynosi 7,5, zawału serca niepowikłanego zgonem 10,1, natomiast udaru 7,9. Czynnikami ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów z SLE są hiperlipidemia, cukrzyca, palenie papierosów, otyłość i nadciśnienie, a także immunologiczne czynniki ryzyka, takie jak kompleksy immunologiczne, przeciwciała przeciwfosfolipidowe oraz podwyższone poziomy czynnika martwicy nowotworów ?, interleukiny 6 i płytkopochodnego czynnika wzrostu. Zaburzenia naczyniowe w SLE obejmują zapalenie naczyń, zakrzepicę i miażdżycę. Zapalenie naczyń jest następstwem odkładania się kompleksów immunologicznych i aktywacji dopełniacza, co prowadzi do napływu komórek zapalnych. Zakrzepica jest następstwem obecności przeciwciał antyfosfolipidowych. Zaburzenia miażdżycowe są konsekwencją zarówno uszkodzenia naczyń, jak i dyslipidemii. Termin ?toczniowy wzór dyslipoproteinemii? oznacza obniżone stężenie frakcji cholesterolu HDL i podwyższone stężenie triacylogliceroli, podczas gdy stężenie LDL pozostaje w granicach normy lub też jest jedynie nieznacznie podwyższone. Dlatego też zasadna jest wczesna diagnostyka i odpowiednie leczenie dyslipidemii. Obserwacje dotyczące stosowania statyn w SLE dotyczyły lowastatyny, simwastatyny, prawastatyny, fluwastatyny i atorwastatyny. Istnieje potrzeba dalszych badań oceniających wpływ statyn na zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i przebieg kliniczny tocznia rumieniowatego układowego.