Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźniki braku znaczącej miażdżycy tętnic wieńcowych u starszych pacjentów z niedokrwienną chorobą serca

Autor:
Vadim Kuznetsov, Elena Yaroslavskaya, Grigoryi Kolunin, Dmitryi Krinochkin, Elena Gorbatenko, Georgy Pushkarev, Maria Varshavchik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
24
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niedokrwienna choroba serca, miażdżyca tętnic wieńcowych, starsi pacjenci.
Czytaj

Wstęp: Koronografia często nie wykazuje znaczącej miażdżycy u starszych pacjentów z oznakami i objawami choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Nie ustalono, z jakiego powodu w tej grupie pacjentów może nie występować znacząca miażdżyca tętnic wieńcowych. Cel: Celem pracy było określenie czynników predykcyjnych niewystępowania znaczącej miażdżycy tętnic wieńcowych u starszych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody: W retrospektywnym badaniu uwzględniono 10 713 pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi koronarografii w Centrum Kardiologii w Tiumeniu (Rosja) w latach 1991-2011. Spośród pacjentów wybrano 2632 chorych z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi lub nieistotnymi obturacyjnymi zmianami w naczyniach wieńcowych. Ostateczna diagnoza choroby niedokrwiennej serca (ChNS) została postawiona u 1483 spośród 2632 pacjentów bez znaczącej miażdżycy wieńcowej. 1483 pacjentów podzielono według wieku na dwie grupy: 1 ? grupa A (124 pacjentów w wieku 65 lat i starszych); 2 ? grupa B (1359 pacjentów poniżej 65 rż.). Grupy porównano pod względem parametrów klinicznych, echokardiograficznych, laboratoryjnych i angiograficznych. Wyniki: Zaobserwowano, że w grupie A w porównaniu z grupą B częstotliwość występowania zawału mięśnia sercowego była niższa (16,1 vs. 29,3%, p = 0,002), a częstotliwość występowania niedoczynności tarczycy była wyższa (12,7 vs. 7,4%, ? = 0,036); wskaźniki liniowych wymiarów echokardiograficznych lewej komory, grubość tylnej ściany, pień aorty i lewy przedsionek były wyższe (odpowiednio 6,1 ? 0,9 vs. 5,6 ? 0,8 mm/m, 19,2 ? 2,6 vs. 17,6 ? 2,1 mm/m, a 23,1 ? 2,9 vs. 21,0 ? 2,5 mm/m; wszystkie p < 0,001). Na podstawie wyników analizy wielowariantowej dysfunkcji rozkurczowej lewej komory serca (OR = 2,64; CI 1,21-5,77; p = 0,001) stwierdzono, że niedoczynność tarczycy (OR = 2,35; CI 1,45-3,81; p = 0,015), wyższe wskaźniki grubości tylnej ściany lewej komory serca (OR = 1,67, Cl 1,45-3,81, p = 0,019), lewego przedsionka (OR = 1,31, Cl 1,09-2,55, p = 0,002), pnia aorty (OR = 1,26, Cl 1,11-1,55, p = 0,006) i nieobecność wcześniejszego zawału serca (OR = 0,34; CI 0,15-0,79; p = 0,011) były niezależnymi czynnikami prognostycznymi niewystępowania znaczącej miażdżycy wieńcowej u starszych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Wnioski: Niedoczynność tarczycy, dysfunkcja rozkurczowa lewej komory, podwyższone wskaźniki grubości ściany tylnej lewej komory, lewego przedsionka i średnicy pnia aorty oraz nieobecność wcześniejszego zawału serca były niezależnymi czynnikami prognostycznymi niewystępowania się znaczącej miażdżycy wieńcowej w podeszłym wieku u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ChNS).