Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzna ocena odkształcenia podłużnego segmentów lewej komory przy zastosowaniu techniki śledzenia markerów akustycznych 2D i 3D ? porównanie metod

Autor:
Edyta Ćwiek, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
29
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia, technika śledzenia markerów akustycznych, zawał mięśnia sercowego.
Czytaj

Wprowadzenie: Wizualna ocena kurczliwości mięśnia sercowego stanowi jeden z najważniejszych etapów każdego badania echokardiograficznego. Często jednak jest ona różnie interpretowana przez poszczególnych ekspertów, a także przez tego samego badającego. Wprowadzenie technik ilościowych, takich jak technika śledzenia markerów akustycznych 2D i 3D, było krokiem do zobiektywizowania oceny regionalnej funkcji skurczowej. Pozwalają one bowiem na analizę odkształcenia poszczególnych segmentów mięśnia sercowego. Cel: Ocena możliwości pomiarów odkształcenia podłużnego segmentów mięśnia sercowego oraz porównanie uzyskiwanych wartości przy zastosowaniu technik śledzenia markerów akustycznych 2D i 3D. Materiał i metodyka: Do badania włączono 66 pacjentów po przebytym zawale z uniesieniem odcinka ST, u których wykonano przezklatkowe badanie echokardiograficzne 2D i 3D z następczą analizą odkształcenia podłużnego segmentów mięśnia sercowego przy zastosowaniu technik śledzenia markerów akustycznych 2D i 3D. Ocenie poddano 1056 obrazowanych segmentów lewej komory i porównywano dane z segmentów dostępnych zarówno badaniu 2D, jak i 3D. Wyniki: Odpowiednią jakoś obrazowania stwierdzono w 755 segmentach (możliwość uzyskania danych ilościowych 85,7% dla obrazowania 2D , 83,7% dla obrazowania 3D). Wartości odkształcenia podłużnego odpowiadających sobie segmentów dodatnio korelują ze sobą (współczynnik korelacji r = 0,64; p < 0,001). Średnie wartości odkształcenia podłużnego: dla metody dwuwymiarowej (-14,54% ? 6,41%) i dla metody 3D (-13,01% ? 5,85%) wykazywały jednak istotne statystycznie różnice (średnia różnica: 1,53%; p < 0,001). Wnioski: Algorytm śledzenia markerów akustycznych w obrazowaniu dwuwymiarowym umożliwia ocenę regionalnej funkcji mięśnia sercowego w wyższym odsetku segmentów. Pomimo korelacji między techniką 2D i 3D STE zauważalne są jednak istotne różnice w wynikach uzyskiwanych tymi technikami.