Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena tętnic wieńcowych w badaniu echokardiograficznym piśmiennictwa

Autor:
Kamila Cygulska, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
41
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia przezklatkowa, echokardiografia przezprzełykowa, tętnice wieńcowe, rezerwa wieńcowa.
Czytaj

Koronarografia odgrywa główną rolę w ocenie tętnic wieńcowych, ale wciąż poszukuje się metod nieinwazyjnych i doskonali już istniejące, które pozwalają ocenić obecność istotnych zwężeń czy wrodzonych anomalii tętnic wieńcowych. Spośród metod obrazowych duże znaczenie ma wielorzędowa tomografia komputerowa, wiąże się ona jednak z narażeniem na promieniowanie jonizujące i podanie potencjalnie nefrotoksycznych środków kontrastowych. Nieinwazyjne i bezpieczne badanie echokardiograficzne w praktyce klinicznej jest szeroko wykorzystywane po przebytych incydentach wieńcowych, a jako badanie obciążeniowe z zastosowaniem wysiłku fizycznego lub stresora farmakologicznego służy do wykrywania niedokrwienia i ułatwia kwalifikację do koronarografii. W związku z poprawą jakości obrazowania dwuwymiarowego oraz technik dopplerowskich poszerza się obecnie zakres wskazań do bezpośredniej oceny tętnic wieńcowych w echokardiografii. W niniejszym opracowaniu pragniemy omówić opublikowane w ostatnich latach prace poświęcone aktualnym możliwościom echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej w ocenie tętnic wieńcowych.