Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cząstkowa rezerwa wieńcowa - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Łukasz Jankowski, Michał Plewka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
42
Strona końcowa:
44
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pomiar, cząstkowa rezerwa wieńcowa
Czytaj

W diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i w ocenie zwężeń naczyń wieńcowych koronarografia, mimo jej ograniczeń, pozostaje złotym standardem, a jej niekwestionowanym uzupełnieniem stał się pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (fractional flow reserve ? FFR). Potwierdza to fakt, że ESC (European Society of Cardiology) umieszcza wskazania do FFR w klasie IA dla przezskórnej interwencji wieńcowej (percutaneous coronary intervention ? PCI) w chorobie wieńcowej wielonaczyniowej, a także to, że świadczenie to zostało zawarte w koszyku świadczeń refundowanych dla oceny pnia lewej tętnicy wieńcowej, proksymalnych segmentów gałęzi przedniej zstępującej i dla oceny zmian w przypadku choroby wielonaczyniowej. W pracy omówiono wybrane badania, które stanowią o istocie oceny FFR, a także aktualnie prowadzone badania dotyczące rozwoju metody.