Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Kamila Cygulska, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
49
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości z badań klinicznych.
Czytaj

W artykule omówiono wyniki opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących: ultrasonografii (USG) płuc, pomocnej w diagnostyce zastoju w krążeniu płucnym, wpływu stosowania wyższych dawek leków u pacjentów z niewydolnością serca poddawanych terapii resynchronizującej, wpływu przedoperacyjnej niedomykalności mitralnej na 2-letnie wyniki po przezcewnikowym wszczepieniu zastawki aortalnej i po chirurgicznej wymianie tej zastawki, znaczenia prognostycznego rezerwy kurczliwości prawej komory u pacjentów z nadciśnieniem płucnym, znaczenia rokowniczego epizodów migotania przedsionków na pojawienie się złośliwej arytmii u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, znaczenia wyboru metody obrazowania towarzyszącej testom wysiłkowych, wartości techniki 3D speckle-tracking w wykrywaniu dysfunkcji lewej komory u pacjentów z wadami zastawki aortalnej. Omówiono również wyniki nowej metody leczenia zabiegowego u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków, obserwacji pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego oraz wyniki rewaskularyzacji tętnicy niezwiązanej z zawałem podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej w przypadku zawału z uniesieniem odcinka ST.