Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zatorowość płucna i udar niedokrwienny mózgu w przebiegu migotania przedsionków u pacjenta z przetrwałym otworem owalnym

Autor:
Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Joanna Syska-Sumińska, Wojciech Braksator, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
52
Strona końcowa:
55
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostra zatorowość płucna, udar mózgu, przetrwały otwór owalny.
Czytaj

Omawiamy przypadek 46-letniego mężczyzny z przetrwałym otworem owalnym bez wywiadu kardiologicznego, z udarem niedokrwiennym mózgu oraz zatorowością płucną. Źródłem materiału zakrzepowego była duża skrzeplina zlokalizowana w uszku lewego przedsionka, powstała w następstwie napadowego migotania przedsionków.