Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia rytmu serca w przebiegu kardiomiopatii z niescalenia mięśnia lewej komory - opis przypadku

Autor:
Anna Kubisa, Anna Lesińska, Paweł Dec, Anna Bocheńska, Bartosz Kubisa, Małgorzata Szewczak-Głodek, Marek Sell
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
56
Strona końcowa:
59
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia z niescalenia lewej komory serca, zaburzenia rytmu serca.
Czytaj

Kardiomiopatia z niescalenia (left ventricular non-compaction cardiomyopathy ? LVNC) należy wg WHO do kardiomiopatii niesklasyfikowanych i o niepewnym rokowaniu. Wiąże się z zaburzeniem rozwoju tkanki serca w okresie embrionalnym i może być po raz pierwszy zdiagnozowana zarówno w wieku dziecięcym, jak i dojrzałym; najczęściej około 40-50 rż. U chorych z objawami kardiomiopatii ryzyko zgonu wynosi ponad 50%. Klinicznie objawia się niewydolnością serca (53%), komorowymi zaburzeniami rytmu serca (41%) i powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Jej rozpoznanie często nastręcza wielu trudności, bowiem wzmożone beleczkowanie mięśnia lewej komory (hipertrabekulacja), które stanowi podstawowe kryterium echokardiograficzne rozpoznania, jest wariantem normy u wielu osób. Zaburzenia rytmu serca są częstymi objawami LVNC. Mogą przejawiać się jako zaburzenia nadkomorowe, komorowe lub zmienne bloki przewodzenia. Różnorodny przebieg kliniczny, mnogość objawów i brak jednoznacznych kryteriów rozpoznania w badaniach obrazowych powodują, że kardiomiopatia z niescalenia jest trudną do rozpoznania jednostką chorobową. W niniejszej pracy opisano przypadek 56-letniej pacjentki z nawracającymi, opornymi na farmakoterapię nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca, u której ostatecznie rozpoznano LVNC.